In deze rubriek zijn publicaties van leden geplaatst die ingezien kunnen worden door alle bezoekers van de website van ACK.

De artikelen kunnen gaan over alle facetten van de modelvliegsport. Denk hierbij aan bouwverslagen, bouwtips, vliegervaringen

maar ook verhalen over hoe men tot deze hobby is gekomen.

 

2016 nr 1
Aansluiting bij ACK en romp van triplex en hengeldeel deel 1

2016 nr 2
Romp van triplex en hengeldeel deel 2

2017 nr 1
Bouwverslag Cirrus

2017 nr 2
Instellen vliegmodes Climaxx zwever bij Spektrum DX6 zender, firmwareversie 1.06

2017 nr 3
Draadloos Koppelen Spektrum Zenders voor het lesgeven

2017 nr 4
Bouwen en invliegen Climaxx

Club Sponsors

KNVVL

 

Facebook

 

Sponsorkliks

“SponsorKliks,